Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven.

Een kind inschrijven in een school houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.
 • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.
 • We willen voorkomen dat ouders hun kind(eren) in meer dan één van onze deelnemende scholen effectief inschrijven.
 • Het aanmeldsysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren.
 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

TIJDSLIJN

WIE MELDT AAN?

Alle kinderen die starten in een secundaire school in 1A of 1B, ook broers en zussen en kinderen van personeel.

1A

1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

1B

1B is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

HOE AANMELDEN?

Je meldt aan vanaf 28 maart 2022 (14u00) tot en met 25 april 2022 (14u00) via de website https://aanmelden.school.

WAT HEB JE NODIG OM AAN TE MELDEN?

 • Een computer met internet en een e-mailadres.
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op:
  • de kids-ID
  • de isi+-kaart
  • een klever van het ziekenfonds
 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

STAPPENPLAN

 1. Account aanmaken
 • Je surft naar https://aanmelden.school.
 • Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
 • Je kiest: ‘ik heb geen account’.
 • Je registreert je voornaam en naam, telefoon- of GSM-nummer, e-mailadres en wachtwoord.
 • Je ontvangt een e-mail en bevestigt je account via de link in de mail. 
  1. Kind aanmelden
  • Je surft naar https://aanmelden.school.
  • Je klikt op ‘aanmelden’ op de startpagina.
  • Je kiest: ‘ik heb een account’ en je logt in.
  • Je geeft de gegevens op van je kind.
  • Je geeft je schoolkeuzes op.
  • Je ontvangt onmiddellijk een e-mail ter bevestiging (controleer ook je ongewenste e-mails).
  • Je controleert de gegevens van deze e-mail op eventuele fouten.
  1. Mail
  • Je ontvangt een e-mail op 05/05/2022 met het resultaat van je toewijzing.
  • In deze e-mail staan de instructies om in te schrijven in de school.
  1. Inschrijven

  Je volgt de instructies van de school om de inschrijving te realiseren.

  ORDENING EN TOEWIJZING

  HOE WORDEN DE VRIJE PLAATSEN VERDEELD?

  De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

  Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe. Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.

  Er zijn 3 resultaten mogelijk:

  1. Je krijgt een toewijzing in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
  2. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.
  3. Je hebt in geen enkele school een toewijzing. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website.

  Opgelet: Je maakt meer kans op een toewijzing in een school als je meerdere scholen kiest. Je kan alle scholen aanduiden maar dat hoeft niet. Je kan eenzelfde school maar één keer aanduiden.

  VOORRANGSGROEPEN

  • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
  • Kinderen van personeel van de secundaire school.

  Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

  INDICATOR- EN NIET-INDICATORLEERLINGEN

  Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.

  Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

  • Het gezin ontving een schooltoeslag in 2020-2021 of 2021-2022.
  • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

  Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt. Kan dit niet, dan komt de leerling achteraan de lijst van niet-indicatorleerlingen.

  WAT ALS IK NIET HEB AANGEMELD TIJDENS DE AANMELDPERIODE?

  De vrije inschrijvingen starten op 9 mei 2022.

  • Heeft de school vrije plaatsen? Je kan je kind inschrijven.
  • Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

  Wacht dus niet en meld zeker aan!

  Alle informatie kan je terugvinden op https://aanmelden.school.

  Je kan ons per e-mail contacteren op info@aanmelden.school.

  Vanaf het 2de jaar inschrijven

   

   

   

  CONTACTEER ONS

   

  Scholengemeenschap Dilbeek – Ternat

  Statiestraat 37

  1740 Ternat

   

  Tel: 0456 19 43 31

  Mail: info@sgdilbeekternat.be

   

  Griet De Kimpe: Coördinerend directeur

  Carolien Roeges: Beleidsmedewerker

  Ludo Longin: Voorzitter vzw Scholengemeenschap Dilbeek-Ternat 

   

  vzw Scholengemeenschap Dilbeek – Ternat • ondernemingsnummer 469.708.246 • RPR Brussel