Eerste graad

Kiezen in de eerste graad van het secundair onderwijs

De kennis en vaardigheden die je aangeleerd krijgt in de basisschool, bouwen we verder uit in de eerste graad. Je leert er ook je interesses, mogelijkheden en talenten beter kennen.

In de eerste graad is er een A- stroom en een B-stroom.

Je gaat naar 1A als je aan het einde van het zesde leerjaar een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. In de A-stroom wordt van jou een grote zelfstandigheid verwacht en het tempo ligt hoger dan in de basisschool.

Je gaat naar 1B als je aan het einde van het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs krijgt. In 1B leer je meer al doende. De basisleerstof van het basisonderwijs (Nederlands en wiskunde) wordt herhaald. Doordat je met minder leerlingen in de klas zit, kunnen de leerkrachten je in 1B individueler begeleiden.

De eerste graad bestaat uit twee leerjaren.

In het eerste leerjaar van de eerste graad krijg je een basispakket (een pakket van algemene vakken) en een keuzegedeelte, waarin een vak uit de basisvorming verder uitgediept wordt en je kan kennismaken met nieuwe vakken. In het eerste leerjaar ga je verder op zoek naar je talenten, sterktes en interesses.

De manier waarop de scholen de basisvorming en het keuzegedeelte organiseren, kan sterk verschillen. Soms worden er zelfs verschillende benamingen voor gebruikt. Neem dus zeker een kijkje op de websites van de scholen voor meer informatie.

In het tweede leerjaar van de eerste graad is er eveneens een basispakket en een keuzegedeelte. In dat keuzegedeelte kan je een basisoptie kiezen, waarin je kennismaakt met een studiegebied. We noemen dat een studiedomein.

Vanaf de tweede graad kies je een studierichting in een studiedomein.
De domeinen die onze scholen aanbieden, zijn de volgende:

Taal en Cultuur
Klassieke Talen

STEM

 

Economie en Organisatie

 

Sport

 

Maatschappij en Welzijn

 

Het basispakket bereidt je voor op de verschillende studiedomeinen in de tweede graad. Het keuzegedeelte helpt je om een studierichting te kiezen die bij jou past. Geen nood dus als het keuzegedeelte niet helemaal aansluit bij jouw interesses. Je kunt nog van studiedomein veranderen in de tweede graad.

Wil je meer weten over basisopties en studiedomeinen? Bezoek dan de websites van onze scholen.

Je kan ook de onderwijskiezer raadplegen: www.onderwijskiezer.be.

Eerste leerjaar van de eerste graad A-stroom

Focus X-TRA met verkenning van
Maatschappij en Welzijn
OF Economie en Organisatie
OF STEM* ICT
OF Sport
OF Talen-Wiskunde

Focus BASIS met verkenning van
Maatschappij en Welzijn
OF Economie en Organisatie
OF STEM* ICT
OF Sport

Klassieke Talen (Latijn of Latijn-Grieks)

Talen-Wetenschappen
met studio’s:
Maatschappij – STEM* – Taal – Economie & Organisatie

Algemene vorming traject EXTRA**
met keuzepakket:

Klassieke Talen (Latijn)
OF
Moderne talen – Wetenschappen

Algemene vorming traject FLEX**
met keuzepakket:

Project Technieken
OF
Project Maatschappij en welzijn

*STEM staat voor Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (techniek) en Mathematics (wiskunde)

** EXTRA = basis + verdieping – FLEX: basis + flexibel met verdieping

Eerste leerjaar van de eerste graad B-stroom

Verkenning van
Maatschappij en Welzijn
Economie en Organisatie
Sport

Taaldifferentiatie
en
exploratie-uren

Tweede leerjaar van de eerste graad

Naast de basisvorming kies je een basisoptie in het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B

Klassieke Talen (Latijn)
Klassieke Talen (Latijn-Grieks)
Moderne Talen & Wetenschappen
STEM-wetenschappen
STEM-technieken
Economie en Organisatie
Maatschappij en Welzijn
Sport
Klassieke Talen (Latijn)
Klassieke Talen (Latijn-Grieks)
Moderne Talen & Wetenschappen
STEM-wetenschappen
STEM-technieken
Economie en Organisatie
Maatschappij en Welzijn
Sport
Klassieke Talen (Latijn)
Klassieke Talen (Latijn-Grieks)
Moderne Talen & Wetenschappen
STEM-wetenschappen
STEM-technieken
Economie en Organisatie
Maatschappij en Welzijn
Sport
Klassieke Talen (Latijn)
Klassieke Talen (Latijn-Grieks)
Moderne Talen & Wetenschappen
STEM-wetenschappen
STEM-technieken
Economie en Organisatie
Maatschappij en Welzijn
Sport
Klassieke Talen (Latijn)
Klassieke Talen (Latijn-Grieks)
Moderne Talen & Wetenschappen
STEM-wetenschappen
STEM-technieken
Economie en Organisatie
Maatschappij en Welzijn
Sport
Klassieke Talen (Latijn)
Klassieke Talen (Latijn-Grieks)
Moderne Talen & Wetenschappen
STEM-wetenschappen
STEM-technieken
Economie en Organisatie
Maatschappij en Welzijn
Sport

Tweede graad

Vanaf de tweede graad kies je een studierichting binnen een studiedomein.

De domeinen die onze scholen aanbieden, zijn Taal & cultuur, Economie & organisatie, STEM, Sport en Maatschappij & welzijn.

Onze scholen bieden dus geen richtingen aan in de domeinen Voeding & horeca, Kunst & creatie en Land- en tuinbouw.
Als je meer wil weten over deze domeinen, verwijzen we je graag naar de website Onderwijskiezer www.onderwijskiezer.be.

FINALITEITEN
Binnen elk domein zijn er drie paden. We noemen dat de finaliteiten. Volgens je interesses en talenten maak je de keuze voor een finaliteit:

D: DOORSTROOMRICHTING VERDER STUDEREN na het secundair
Een doorstroomrichting bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs.

D/A: DUBBELE FINALITEIT VERDER STUDEREN of ARBEIDSMARKT
Vanuit een richting in de dubbele finaliteit kan je verder studeren of in het werkveld stappen.

A: ARBEIDSMARKT
Vanuit een richting in de arbeidsmarktfinaliteit kan je in het werkveld stappen.

Hieronder vind je alle studierichtingen die onze scholen aanbieden in de tweede graad. Elke studierichting krijgt een kleur volgens de finaliteit.

Economie en Organisatie
Economische wetenschappen
Bedrijfswetenschappen
Bedrijf en organisatie
Organisatie en logistiek
STEM
Natuurwetenschappen
Technologische wetenschappen
Biotechnologische STEM-wetenschappen
Grafische technieken
Taal en Cultuur
Grieks-Latijn
Latijn
Moderne talen
Maatschappij en Welzijn
Humane wetenschappen
Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Maatschappij en welzijn
Zorg en welzijn
Sport
Sportwetenschappen
Sport
Beweging en sport
Economie en Organisatie
Economische wetenschappen
Bedrijfswetenschappen
Bedrijf en organisatie
Organisatie en logistiek
STEM
Natuurwetenschappen
Technologische wetenschappen
Biotechnologische STEM-wetenschappen
Grafische technieken
Taal en Cultuur
Grieks-Latijn
Latijn
Moderne talen
Maatschappij en Welzijn
Humane wetenschappen
Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Maatschappij en welzijn
Zorg en welzijn
Sport
Sportwetenschappen
Sport
Beweging en sport
Economie en Organisatie
Economische wetenschappen
Bedrijfswetenschappen
Bedrijf en organisatie
Organisatie en logistiek
STEM
Natuurwetenschappen
Technologische wetenschappen
Biotechnologische STEM-wetenschappen
Grafische technieken
Taal en Cultuur
Grieks-Latijn
Latijn
Moderne talen
Maatschappij en Welzijn
Humane wetenschappen
Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Maatschappij en welzijn
Zorg en welzijn
Sport
Sportwetenschappen
Sport
Beweging en sport
Economie en Organisatie
STEM
Taal en Cultuur
Maatschappij en Welzijn
Sport
Economie en Organisatie
STEM
Taal en Cultuur
Maatschappij en Welzijn
Sport
Economie en Organisatie
STEM
Taal en Cultuur
Maatschappij en Welzijn
Sport

Derde graad

Economie en Organisatie
Economie-moderne talen
Economie-wiskunde
Bedrijfswetenschappen
Bedrijfsorganisatie
Commerciële organisatie
Logistiek
Onthaal, organisatie en sales
Logistiek assistent magazijn
Commercieel assistent
STEM
Moderne talen-wetenschappen
Wetenschappen-wiskunde
Biotechnologische en chemische
STEM-wetenschappen
Informatica- en communicatie
wetenschappen
Crossmedia
Taal en Cultuur
Moderne talen
Grieks-wiskunde
Grieks-Latijn
Latijn-wiskunde
Latijn-wetenschappen
Latijn-moderne talen
Moderne talen-wetenschappen
Maatschappij en Welzijn
Humane wetenschappen
Welzijnswetenschappen
Opvoeding en begeleiding
Gezondheidszorg
Basiszorg en ondersteuning
Kinderbegeleider-zorgkundige
Sport
Sportwetenschappen
Sportbegeleiding
Beweging en sport
Economie en Organisatie
Economie-moderne talen
Economie-wiskunde
Bedrijfswetenschappen
Bedrijfsorganisatie
Commerciële organisatie
Logistiek
Onthaal, organisatie en sales
Logistiek assistent magazijn
Commercieel assistent
STEM
Moderne talen-wetenschappen
Wetenschappen-wiskunde
Biotechnologische en chemische
STEM-wetenschappen
Informatica- en communicatie
wetenschappen
Crossmedia
Taal en Cultuur
Moderne talen
Grieks-wiskunde
Grieks-Latijn
Latijn-wiskunde
Latijn-wetenschappen
Latijn-moderne talen
Moderne talen-wetenschappen
Maatschappij en Welzijn
Humane wetenschappen
Welzijnswetenschappen
Opvoeding en begeleiding
Gezondheidszorg
Basiszorg en ondersteuning
Kinderbegeleider-zorgkundige
Sport
Sportwetenschappen
Sportbegeleiding
Beweging en sport
Economie en Organisatie
Economie-moderne talen
Economie-wiskunde
Bedrijfswetenschappen
Bedrijfsorganisatie
Commerciële organisatie
Logistiek
Onthaal, organisatie en sales
Logistiek assistent magazijn
Commercieel assistent
STEM
Moderne talen-wetenschappen
Wetenschappen-wiskunde
Biotechnologische en chemische
STEM-wetenschappen
Informatica- en communicatie
wetenschappen
Crossmedia
Taal en Cultuur
Moderne talen
Grieks-wiskunde
Grieks-Latijn
Latijn-wiskunde
Latijn-wetenschappen
Latijn-moderne talen
Moderne talen-wetenschappen
Maatschappij en Welzijn
Humane wetenschappen
Welzijnswetenschappen
Opvoeding en begeleiding
Gezondheidszorg
Basiszorg en ondersteuning
Kinderbegeleider-zorgkundige
Sport
Sportwetenschappen
Sportbegeleiding
Beweging en sport
Economie en Organisatie
STEM
Taal en Cultuur
Maatschappij en Welzijn
Sport
Economie en Organisatie
STEM
Taal en Cultuur
Maatschappij en Welzijn
Sport
Economie en Organisatie
STEM
Taal en Cultuur
Maatschappij en Welzijn
Sport

 

 

 

CONTACTEER ONS

 

Scholengemeenschap Dilbeek – Ternat

Statiestraat 37

1740 Ternat

 

Tel: 0456 19 43 31

Mail: info@sgdilbeekternat.be

 

Griet De Kimpe: Coördinerend directeur

Carolien Roeges: Beleidsmedewerker

Ludo Longin: Voorzitter vzw Scholengemeenschap Dilbeek-Ternat 

 

vzw Scholengemeenschap Dilbeek – Ternat • ondernemingsnummer 469.708.246 • RPR Brussel